Polityka prywatności

Polityka Prywatności / RODO

(zawsze pod adresem www.nazwa.pl/polityka-prywatnosci/)

Administratorem Twoich danych jest [NAZWA FIRMY] z siedzibą [DANE ADRESOWE], wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: [NUMER NIP], REGON:[NUMER REGON]. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: [ADRES EMAIL DO ADMINISTRATORA]

Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem  [DANE ADRESOWE] 

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
  • marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
  • finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
  • prowadzenia procesów reklamacyjnych. 

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: [ADRES EMAIL DO ADMINISTRATORA]. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez [NAZWA FIRMY] w ramach zawieranych z Tobą umów.

Zgoda formularz kontaktowy / zapytanie online

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach kontaktowych w sprawie zapytania. Przesyłając formularz zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności

Zgoda newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie adresu e-mail i akceptuję Politykę Prywatności