Oferta
Budownictwo
Budownictwo Wielorodzinne
Budowa nowych osiedli mieszkalnych.
Budownictwo Przemysłowe
Oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, hale przemysłowe.
Obiekty użyteczności publicznej
Szkoły, przedszkola, budynki biurowe, audytoria, baseny.
Obiekty Inżynieryjskie
Kładki, przepusty, zbiorniki..
Hale i konstrukcje stalowe
Hale handlowe, przemysłowe, sportowe.
Zobacz nasze inwestycje. Wybierz mieszkanie dla siebie!
Zobacz mieszkania
Sieci i Instalacje Sanitarne
Instalacje chłodnicze
Instalacje Wentylacyjne
Instalacje grzewcze
Sieci i instalacje sanitarne
Instalacje przemysłowe
Masz pytania?Skontaktuj się z nami!
Przejdź do kontaktu
Projektowanie i nadzory
Projektowanie
W ramach prowadzonej działalności Przedsiębiorstwo realizuje kompleksowe projekty budowlane i wykonawcze budynków oraz obiektów budowlanych.
Obsługa inwestycji
Pełnienie funkcji kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej.
Przeglądy techniczne budynków
W ramach prowadzonej działalności, wykonywane są wymagane prawem budowlanym przeglądy budynków w zakresie branż konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej z wpisami do książki obiektu budowlanego, wraz z przedstawieniem oceny i opinii technicznej.